جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر تقاطع آزادی

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۹

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر تقاطع آزادی 58.85 74cd1120-b2ba-4e07-b7e1-b983cadc88ab.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه