جزییات مناقصه و مزایده

فروش قطعات و لوازم یدکی نو مازاد بر نیاز سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندر بوشهر

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فرم تجدید فراخوان قطعات و لوازم یدکی 309.00 348b8405-e2d7-4684-893f-bfb8d78f95fa.doc