جزییات مناقصه و مزایده

بهره برداری از غرفه های میدان میوه و تربار

مناقصه

۵۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۱

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهره برداری از غرفه های میدان میوه و تربار 45.00 5e415bff-79a1-495a-b452-6a05d924bc89.doc