جستجو

منطقه1

 

مشخصات مدیر :

نام :خداکرم

نام خانوادگی : ایزدپناه

مدت خدمت : 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق علمی :


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق خدمتی :


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  شرح وظایف :


- انجام کلیه وظایف شهرداری در در سطح منطقه با هماهنگی با معاونت‌های تخصصی ذیربط

- انجام امور مربوط به خدمات شهری و اهتمام در تامین نیازمندی‌های زیست‌محیطی شهری و نظارت بر نحوه فعالیت پیمانکاران خدمات شهری نواحی تحت نظارت

- جلوگیری از هرگونه فعالیت‌هایی که مغایر با مقررات شهرداری و مفاد بندهای مربوطه در ذیل ماده 55 قانون شهرداری‌ها است.

- اقدام به صدور پروانه ساختمان و مجوز تعمیرات و پایان کار و پاسخ استعلام در مورد املاک و پیشه‌وران با توجه به مقررات و دستورالعملهای شهرسازی و صنعتی در حد اختیارات تفویض شده مصوب

- نظارت بر عملیات ساختمانی محدوده منطقه با توجه به مقررات مصوب و دستورالعملهای صادره از معاونتهای مربوطه

- نظارت بر امور اداری و مالی منطقه براساس اختیارات تفویض شده

- تنظیم بودجه و اقدام در وصول درآمدهای قانونی شهرداری و برنامه اجرائی سالانه و اعلام احتیاجات منطقه به واحدهای مربوط و پیگیری در تامین آنها

- نظارت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز

- پیش بینی نیازهای عمرانی منطقه و اعلام آن به معاونت ذیربط و نظارت بر حسن اجرای پروژه های عمرانی در سطح منطقه 


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مهمترین اقدامات و برنامه های سال 97 :

الف : اجرا شده

 

ب : در دست اجرا