جستجو

منطقه 1

 

 

مشخصات مدیر :

نام : رضا

نام خانوادگی : محبی

مدت خدمت17 سال در شهرداری و 7 سال در بخش خصوصی

محبی

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق علمی :

کارشناسی عمران کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت و اجرا

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق خدمتی :

 

کارشناس حوزه طرح و نظارت از سال 81 تا 82 مدیر امور عمرانی از سال 82 تا 89 سرپرست معاونت فنی و عمرانی از سال 89 تا 90 مدیر امور عمرانی از سال 90 تا 92 معاون فنی و عمرانی از سال 92 تا 93 مشاور عمرانی شهردار از سال 93 تا 94 شهردار منطقه یک از سال 94 تاکنون 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  شرح وظایف :


- انجام کلیه وظایف شهرداری در در سطح منطقه با هماهنگی با معاونت‌های تخصصی ذیربط

- انجام امور مربوط به خدمات شهری و اهتمام در تامین نیازمندی‌های زیست‌محیطی شهری و نظارت بر نحوه فعالیت پیمانکاران خدمات شهری نواحی تحت نظارت

- جلوگیری از هرگونه فعالیت‌هایی که مغایر با مقررات شهرداری و مفاد بندهای مربوطه در ذیل ماده 55 قانون شهرداری‌ها است.

- اقدام به صدور پروانه ساختمان و مجوز تعمیرات و پایان کار و پاسخ استعلام در مورد املاک و پیشه‌وران با توجه به مقررات و دستورالعملهای شهرسازی و صنعتی در حد اختیارات تفویض شده مصوب

- نظارت بر عملیات ساختمانی محدوده منطقه با توجه به مقررات مصوب و دستورالعملهای صادره از معاونتهای مربوطه

- نظارت بر امور اداری و مالی منطقه براساس اختیارات تفویض شده

- تنظیم بودجه و اقدام در وصول درآمدهای قانونی شهرداری و برنامه اجرائی سالانه و اعلام احتیاجات منطقه به واحدهای مربوط و پیگیری در تامین آنها

- نظارت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز

- پیش بینی نیازهای عمرانی منطقه و اعلام آن به معاونت ذیربط و نظارت بر حسن اجرای پروژه های عمرانی در سطح منطقه
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مهمترین اقدامات و برنامه های سال 97 :

 

الف : اجرا شده

صدور مجوزات ساختمانی و حفاری پیگیری در وصول درآمد پیگیری در اجرای آرا صادره تعمیرات سرویس بهداشتی پارک فاطمیه ، باسیدون نظارت بر پلیس تخلفات شهری نظارت بر پیمانکار سرویسهای بهداشتی

 

ب : در دست اجرا

 

تنظیم بودجه سال 98 رنگ آمیزی جداول سطح شهر تعمیرات سرویس بهداشتی های سطح منطقه اجرای آرا ماده 110