جستجو
» شهرداری بندر بوشهر » معاونت امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک

معاونت امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک

 

مشخصات مدیر :

 

نام : حسین

نام خانوادگی : محمدی

مدت خدمت :

  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق علمی :

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق خدمتی :

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  شرح وظایف :


-  بررسی و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی طرحها و پروژه های عمرانی و اولویت بندی آنها

-      تعیین خط مشی و برنامه های کلی بمنظور تهیه طرحهای عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شهری باتوجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر.

-    نظارت کلی وایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های عمرانی جاری شهرداری و یا طرحهای عمرانی

-    مراقبت در تشکیل کمیسیون های فنی وایمنی وسایر کمیسیون های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات کمیسیونهای مذکور

-    نظارت برحسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم ازکوتاه مدت، میان مدت ودرازمدت.

-    کنترل ونظارت بر کار پیمانکاران ونظارت در هنگام تحویل پروژه زمین به پیمانکار

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مهمترین اقدامات و برنامه های سال 97 :

 

الف : اجرا شده

1. تکمیل تقاطع غیر همسطح آزادی

2. پارک سبزآباد

3. پارک دره ریشهر

4.پارک مروارید

5. زیرسازی و آسفالت کوچه ها

6.پارک های محله ای (تنگک - سنگی - معلولین و ... )

ب : در دست اجرا

1.احداث تقاطع غیر همسطح مطهری 

2. تصفیه فاظلاب و تامین آب فضای سبز 

3. احداث پارکینگ طبقاتی 

4.احداث تالار شهر 

5. پارکینگ ساحلی لیان 

6.گذر کمربندی سرتل به تنگک 

7. ساحل سازی