جستجو

مدیریت حمل و نقل و ترافیک


 

مشخصات مدیر :

                                                                                          

نام : اصغر

نام خانوادگی : صابر

مدت خدمت :                                                                              
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق علمی :


 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق خدمتی :


 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  شرح وظایف :


- برنامه ریزی به منظور تهیه طرحهای ترافیک و بهبود عبور و مرور در شهر با توجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی

- مطالعه و بررسی طرح های فرادستی جامع حمل و نقل ترافیک

- طراحی و اصلاح هندسی معابر شهر

- مطالعه و بررسی (نیازسنجی) سرعت گیر و سرعت کاه در سطح شهر

- مطالعه و بررسی (نیازسنجی) جهت نصب پل عابر پیاده

- ایجاد بانک اطلاعاتی حمل و نقل ترافیک

- تهیه پلان های ایمنی

- جانمایی، نصب تابلوهای راهنمای مسیر در سطح معابر

- نیازسنجی، جانمایی، نصب علائم راهنمایی و رانندگی در سطح معابر شهری

- جانمایی و پیگیری احداث جایگاه های CNG

- کنترل ترافیک در سطح شهر و ارایه راه کارها  در جهت بهبود آن

- جانمایی احداث توقفگاه تاکسی و اتوبوس درون شهری

- جانمایی احداث پایانه مسافر بری و پارک سوارها

- رسیدگی به درخواست مرکز معاینه فنی جهت صدور برچسب معاینه فنی

- نظارت بر کار پارکینگ ها

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مهمترین اقدامات و برنامه های سال 97 :

 

الف : اجرا شده

1. اجرای خط کشی خیابان های سطح شهر

2. اجرا و نوسازی هفت اقاطع سطح شهر

3. ایجاد دوربرگردان های تقاطع سطح شهر طبق مصوبه های شورای هماهنگی ترافیک

4. مسدود نمودن سه دوربرگردان بلوار شهدای نیروی دریائی و دو دوربرگردان در بلوار نیروگاه اتمی

5. یکطرفه نمودن کوچه گلخونه تا کوچه بهشت 12

6. نصب تابلوهای خیابان گذر نیروگاه گازی

 

ب : در دست اجرا

1. اجرا و نصب تابلو ها راهنمای مسیر در تقاطع غیر همسطح آزادی

2. اصلاح هندسی سه راهی شهید رجایی (خیابان آزادگان)

3. اصلاح هندسی سه راهیریشهر ، امامزاده

4. اصلاح هندسی سه راهی صدف

5. اصلاح هندسی سه راهیخبر تقاطع عاشوری

6. اصلاح هندسی سه راهی یادگار امام (ره) تقاطع عاشوری
7. اصلاح هندسی سه راهی و ایجاد دوربرگردان میدان انتظام از سمت شمال میدان

8. تعویض تابلوهای ترافیکی سطح شهر

9. اجرای پل عابر پیاده در سه راهی نیایش 

10. اجرای طرح پارکومتر (پارک حاشیه خیابان) در خیابان های اصلی

11. نصب دوربین های پایش تصویری و ثبت تخلف