جستجو
» شهرداری بندر بوشهر » معاونت خدمات شهری

معاونت خدمات شهری

 

مشخصات مدیر :

مهدی عالی پور

 

نام : مهدی

نام خانوادگی : عالی پور

مدت خدمت :


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق علمی :

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق خدمتی :

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  شرح وظایف :


 

  - سیاستگذاری ، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تامین و توسعه خدمات شهری مورد نیاز شهروندان
-  برنامه ریزی و نظارت بر حفظ بهبود محیط زیست شهر

  - سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر نظافت و بهداشت محیط شهر

  - سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت بر رفع  تخلفات شهری

  - برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم بمنظور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهر