جستجو
» شهرداری بندر بوشهر » معاونت خدمات شهری » مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

 

مشخصات مدیر :

 

نام :

نام خانوادگی :

مدت خدمت :

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق علمی :

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق خدمتی :

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  شرح وظایف :-  سیاستگذاری ، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری 
-
  برنامه ریزی و نظارت بر بهبود محیط زیست شهر 
-
 سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر نظافت و بهداشت محیط شهر
-
 تدوین ضوابط واگذاری امور خدمات شهری به پیمانکاران و نظارت بر حسن اجرای آنها 
-
 برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم بمنظور  فراهم نمودن خدمات مناسب گردشگری شهر

- سیاستگذاری ، برنامه ریزی و ساماندهی مشاغل شهری و صنوف آلاینده
-
سیاستگذاری ، برنامه ریزی و ساماندهی میادین میوه و تره بار و بازارهای محله ای در سطح شهر
-
نظارت بر امور مشاغل شهری و صنوف آلاینده در سطح مناطق
-
نظارت بر امور میادین میوه و تره بار و بازارهای محله ای در سطح مناطق 


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مهمترین اقدامات و برنامه های سال 97 :

 

الف : اجرا شده

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

ب : در دست اجرا

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________