جستجو
» شهرداری بندر بوشهر » معاونت خدمات شهری » مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری

 

مشخصات مدیر :

اکبری

نام : عبدالحمید

نام خانوادگی : اکبری

مدت خدمت : 22

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق علمی :

 

لیسانس حسابداری

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق خدمتی :

 

کارمند درآمد - معاون درآمد - مدیر درآمد - مدیر مالی - کارشناس اجرایی

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  شرح وظایف :- سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت بر پیشگیری، کاهش و  رفع  تخلفات شهری

- نظارت بر عملکرد ستادهای رفع سد معبر ، ساخت و سازهای غیر مجاز و تصرفهای غیر مجاز

   - پیگیری امور حقوقی و قضایی تخلفات شهری شامل طرح دعاوی، مراجعه به دادسرا و دادگستری وهماهنگی با نیروی انتظامی

- پیگیری امور اجرائیات شهرداری

 


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مهمترین اقدامات و برنامه های سال 97 :

 

الف : اجرا شده

 

ساماندهی دست فروشان - راه اندازی میدان میوه و تره بار

 

ب : در دست اجرا

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________