جستجو
» شهرداری بندر بوشهر » معاونت توسعه مدیریت و منابع » مدیریت تشخیص و وصول درآمد

مدیریت تشخیص و وصول درآمد

 

مشخصات مدیر :

رایانی

نام : مهدی

نام خانوادگی : رایانی

مدت خدمت : 15 سال 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق علمی :

چاپ پنج کتاب تخصصی مرتبط با شهرداری ( شهروند شهردار، واژه های مورد استفاده در شهرداری ها، بررسی زنجیره و ایستگاه های شورا شهر و شهرداری از ابتدای تشکلیل شورا تا کنون، بررسی منابع مالی شهرداری و مدیریت هزینه، کتاب ممیزی املاک شهر بوشهر و  چاپ کتاب تعرفه های درآمدی

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق خدمتی :

از بد استخدام به عنوان کارشناس اداره درآمد مشغول بکار شد از ابتدای سال 1388 تا 1394 بعنوان رئیس اداره نوسازی فعالیت داشته و از ابتدای سال 1394 به عنوان مدیر اداره درآمدهای عمومی و نوسازی در حال خدمت می باشد.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  شرح وظایف :

 

-  برنامه ریزی و اقدام لازم به منظـور وصـول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهـرداری اعم از تعرفه وصولی مرکـز یا تعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق یا سایر واحدهای تابعه تفویض گردیده و نگهداری حساب اقلام مختلف تعرفه های مذکور

-  برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد

-  صدور دستورالعمل به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مودیان تعرفه های مصوب عوارض و ارائه روشهای تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان

-  اتخاذ تدابیر لازم به منظور تشخیص و استیفای حقوق شهرداری به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان

-  برنامه ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری

-  جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب کامل و به موقع آنها

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مهمترین اقدامات و برنامه های سال 97 :

 

الف : اجرا شده

پیگیری تعرفه های درآمدی شهرداری های همتراز، پیگیری چکهای معوقه از طریق دفتر اجرای ثبت و اسناد، پیگیری بروزرسانی قراردهای درآمدی و ممیزی املاک سطح شهر

 

ب : در دست اجرا

پیگیری چکهای معوقه و آرای کمیسیون ماده 77 و ماده صد به عنوان مطالب شهرداری