جستجو
» شهرداری بندر بوشهر » حوزه شهردار » مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

 

 مشخصات مدیر :

 

نام : ایرج 

نام خانوادگی : حسین پور

مدت خدمت : 26 سال

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق علمی :

 

کارشناسی کارگردانی سینما - سابقه تدریس در دانشکده پودمانی فرهنگ و هنر بوشهر در رشته عکاسی

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق خدمتی :

مدیریت روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی 23 سال - سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  شرح وظایف :

 

-افکار سنجی از شهروندان و ارایه بازخور در مورد نوع و کیفیت خدمات شهرداری به شهروندان جهت بهره برداری در برنامه های سالیانه شهرداری

-افکار سنجی از کارکنان شهرداری و ارایه بازخور در مورد سبک مدیریت شهرداری جهت بهره برداری در برنامه های ارتقاء کارایی منابع انسانی شهرداری

-برنامه ریزی و استفاده از ابزارهای مناسب تبلیغاتی جهت جلب و جذب گردشگران و سرمایه گذاران در جهت توسعه اقتصادی شهر و افزایش درآمد شهرداری

-نظارت بر حسن انجام امور مختلف تشریفاتی نظیر تهیه و نصب تابلو ، پوستر ، پرچم ، پلاکارد و آگهی در خصوص فعالیتهای جاری ، برحسب ضوابط اعلام شده.

-تهیه و انتشار بروشورهای راهنما جهت اطلاع ارباب رجوع به منظور شناخت خدمات شهری

-برگزاری جشن های ملی و مذهبی ، مراسم ها ، سخنرانی ها

-ارائه آماری فعالیتهای انجام شده شهرداری و انتشار آن به صورت بولتن یا بروشور ماهانه یا سالانه برای اطلاع عموم و انتشار در رسانه های گروهی و جلب همکاری مردم در امور مربوط به شهر با همکاری رسانه های گروهی

-جمع آوری اطلاعات مربوط به ایجاد بانک اطلاعاتی و تهیه و تدوین مناسب گزارش فعالیتهای فصلی و سالانه شهرداری

-ساماندهی مکاتبات مردمی به شهرداری و فعال سازی سیستم انتقاد و پیشنهاد

-برنامه ریزی برای ارتباط موثر و مستمر مجموعه مدیران شهرداری با اقشار مختلف و با رویکردهای متفاوت مدیریت شهری

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مهمترین اقدامات و برنامه های سال 97 :

 

الف : اجرا شده

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

ب : در دست اجرا

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________