جستجو

مدیریت املاک

 

 

مشخصات مدیر :

 

نام : زینب

نام خانوادگی : هنرمند

مدت خدمت :

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق علمی :

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق خدمتی :

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  شرح وظایف :

 

-بررسی حقوقی کلیه قراردادهای داخلی و خارجی مرتبط با شهرداری و اظهار نظر حقوقی در خصوص رعایت یا عدم رعایت ضوابط و موازین قانونی و عنداللزوم حک و اصلاح آن

-رسیدگی به معضلات حقوقی شهرداری و اعلام نظر مشورتی در موارد ارجاعی

-پیگیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارایه آن به دعاوی و مراجع قانونی ذیربط و دفاع از حقوق حق شهرداری در مراجع مذکور

-نظارت بر انعقاد قراردادهای مختلف در شهرداری و ارائه نظرات مشورتی با توجه به صرفه و صلاح شهرداری.

-طرح دعاوی و دفاع از حقوق شهرداری و پاسخگویی به کلیه دعاوی و شکایات مطروحه علیه شهرداری در مراجع قضایی و غیر قضایی

-ارزیابی جهت تحصیل حریم و تکمیل پرونده خرید املاکی که در طرح توسعه معابر و یا در مسیر طرحهای مورد نظر شهرداری قرار می گیرد.

-بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری، اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاری و تهیه فهرست مورد نیاز هر طرح

-برنامه ریزی و نظارت به منظور تهیه شناسنامه املاک شهرداری

-  بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و تهیه فهرست مورد نیاز در هر طرح.

-  اقدام به انجام کلیه معاملات ملکی شهرداری در دفاتر اسناد رسمی

-  ثبت دفاتر املاک و اراضی شهرداری و تغییرات آن طبق دستورالعملهای صادره و نگهداری آخرین اطلاعات املاک و اراضی متعلق به شهرداری

-  اقدام به ثبت اراضی و املاک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک و تثبیت مالکیت شهرداری بر کلیه املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات و تنظیم دفاتر خاص املاک

-  بررسی پرونده های تملکی انجام شده از لحاظ صحت عملیات واگذاری معوض و تعیین وضعیت دقیق املاک تخصیص یافته به عنوان معوض و تهیه گزارش موارد تخلف احتمالی

-  اقدام برای تفکیک اراضی اختصاص شهرداری با اخذ مجوز تغییر کاربری با رعایت ضوابط و صرفه و صلاح شهرداری

-  اقدام برای ثبت رسمی مالکیت شهرداری بر مستغلات متعلق به شهرداری و نگهداری اسناد آنها

اقدام در ثبت مشخصات املاک عمومی شهرداری

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مهمترین اقدامات و برنامه های سال 97 :

 

اقدام به تک برگ کردن استاد شهرداری - پاسخگویی به ارباب و رجوع در خصوص موضوعات ارجاعی - بازگشایی معابر سطح شهر .

 

الف : اجرا شده

1. بازگشایی ضلع غرب گذر شهید شاهمیری

2. گذر 16 متری میدان نیرو انتظامی به جفره

3. تخریب و بازگشایی تعداد سه بلاک در حد شرق گذر شهید شاهمیری

 

ب : در دست اجرا

تک برگ اسناد املاک شهرداری در اداره ثبت و اسناد و املاک در حال اجرا می باشد. 

1.اقدامات تملکی شمال مسجد توحید به تعداد 3 بلاک در حال کارشناسی می باشد .

2. تعداد دو پلاک در گذر شهید شاهمیری در مسیر مراحل کارشناسی است .

3. تعداد سه پلاک در گذر 18 متری سینگر در حال پیگیری است .

4. گذر 16 متری حد غرب عمارت ملک به بهمنی در دست تملک می باشد .

5.پلاک در مسیر گذر خیابان یادگار حد غرب مسجد حاج مندلی در دست تملک می باشد.