جستجو

جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان خرید ملک منطقه یک

فراخوان

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

عادی

عنوان اندازه (KB)
فراخوان خرید ملک منطقه یک 38.97 7958d32c-c2b4-4b9b-91b7-1a2a89ff4b4c.docx