جستجو

جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان خرید ملک منطقه یک

فراخوان

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

عادی

عنوان اندازه (KB)
فراخوان خرید ملک منطقه یک 38.98 836c9c75-651a-43b7-967e-3ce16dff1c0a.docx