جستجو

جزییات مناقصه و مزایده

احداث ،راه اندازی و بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودرو سبک

فراخوان

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۳

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

عادی

عنوان اندازه (KB)
احداث ،راه اندازی و بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودرو سبک 305.50 e5491b55-2594-4e2a-abe9-a20f0f6a4dfe.doc