جستجو

جزییات مناقصه و مزایده

اصلاحیه آگهی اجرای اصلاح و روکش آسفالت گذر شرقی بازار ماهی فروشان شهر بوشهر

مناقصه

2099005701000018

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

عادی

عنوان اندازه (KB)
اصلاحیه آگهی اجرای اصلاح و روکش آسفالت گذر شرقی بازار ماهی فروشان شهر بوشهر 54.43 9b941b2c-e27c-4b08-a415-cebe1e788b28.docx