جستجو

جزییات مناقصه و مزایده

احداث شهربازی در پارک شغاب شهر بوشهر به روش مشارکت B.O.L.T (ساخت- بهره برداری – اجاره و واگذاری)

فراخوان

۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰3

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

عادی

عنوان اندازه (KB)
احداث شهربازی در پارک شغاب شهر بوشهر به روش مشارکت B.O.L.T (ساخت- بهره برداری – اجاره و واگذاری) 305.50 8cde9afd-5f6d-482a-b419-990a278d0ee4.doc