جستجو

جزییات مناقصه و مزایده

اجرای کفسازی و تکمیل کارهای باقیمانده عمارت بیلیارد

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۲۰ آبان ۱۳۹۷ ۰۸:۲۲

۲۱ آبان ۱۳۹۷ ۰۸:۲۲

ریال

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای کفسازی و تکمیل کارهای باقیمانده عمارت بیلیارد 65.68 093c49bd-c9f0-445a-9a40-6c7b950cc370.docx