جستجو

جزییات مناقصه و مزایده

خرید سطل زباله شهری و مبلمان بافت تاریخی شهر بوشهر

مناقصه

2000005701000030

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۰۷

ریال

عادی

۱۶ مرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۰۷

استان: بوشهر, شهر: بوشهر
امور پیمان شهرداری مرکزی بوشهر

اداره امور پیمان شهرداری مرکزی بوشهر

07733340571

عنوان اندازه (KB)
خرید سطل زباله شهری و مبلمان بافت تاریخی شهر بوشهر 55.82 61025ea1-366e-4090-9984-aab776359fac.docx