جستجو

جزییات مناقصه و مزایده

خرید نیمکت و گلدان شهری

مناقصه

2000005701000029

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۱۸

ریال

عادی

۱۶ مرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۲۱

استان: بوشهر, شهر: بوشهر
اداره امور پیمان شهرداری مرکزی بندر بوشهر

اداره امور پیمان شهرداری مرکزی بوشهر

07733340571

عنوان اندازه (KB)
خرید نیمکت و گلدان شهری 55.90 550b9ca4-16fe-4d5e-a910-5e09d90ff479.docx