جستجو

جزییات مناقصه و مزایده

اجرای تابلوهای ترافیکی ،خط کشی و چراغهای راهنمایی سطح شهر بوشهر

مناقصه

97-45

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای تابلوهای ترافیکی ،خط کشی و چراغهای راهنمایی سطح شهر بوشهر 54.34 1fe36b03-b404-4147-8b0c-a5a10b6162f2.docx