جستجو

جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه احداث پارک معلولین و...

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ۰۷:۵۰

۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ۰۷:۵۰

۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ۰۷:۵۰

ریال

عادی

عنوان اندازه (KB)
مناقصه احداث پارک معلولین و ... 66.54 806c9c1b-01ff-4fd8-acc0-42b4ad312633.docx