جستجو
» نقشه سایت

نقشه سایت

نظر سنجی

آرشیو اخبار

حقوق شهروندان

حقوق مراجعین به شهرداری

کلیات حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی(ره)

منشور اخلاقی کارکنان شهرداری بندر بوشهر

کلیات حقوق شهری و شهروندی

عملکرد سال 97

عملکرد سال 98

فراخوان عمومی

صفحه نخست

عملکرد سال 97

شهرداری بندر بوشهر

نمودار سازمانی

حوزه شهردار

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

مدیریت حراست

مدیریت بازررسی و حسابرسی داخلی

مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

مدیریت املاک

مدیریت حقوقی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

مدیریت سرمایه انسانی

مدیریت امور مالی

مدیریت تشخیص و وصول درآمد

مدیریت برنامه و بودجه

معاونت امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک

مدیریت برنامه ریزی امور عمرانی

مدیریت فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی

مدیریت حمل و نقل و ترافیک

معاونت خدمات شهری

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

مدیریت آرامستان ها

مناطق

منطقه یک

منطقه دو

بافت فرهنگی و تاریخی بوشهر

شناختنامه بوشهر

خدمات الکترونیک

نقشه گردشگری شهر بوشهر

سامانه منام

درباره ما

ارسال و پیگیری مشکلات

نقشه سایت

کارکنان

کارکنان - نمایش گرافیکی