جزییات مناقصه و مزایده

اجرای رنگ آمیزی جداول سطح شهر ( منطقه یک و دو )

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۷۶

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای رنگ آمیزی جداول سطح شهر ( منطقه یک و دو ) 58.53 c05d42ae-c299-4a64-a93d-eba9b31f83ad.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه