جزییات مناقصه و مزایده

اجرای رنگ آمیزی جداول سطح شهر ( منطقه یک و دو )

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۷۶

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای رنگ آمیزی جداول سطح شهر ( منطقه یک و دو ) 58.53 c05d42ae-c299-4a64-a93d-eba9b31f83ad.docx