جزییات مناقصه و مزایده

اصلاحیه اجرای المان شهدای خلیج فارس

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اصلاحیه اجرای المان شهدای خلیج فارس 56.91 d51fcd8f-650c-486e-95d9-c4c246f85251.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه