جزییات مناقصه و مزایده

رنگ آمیزی گذرهای عابر پیاده و خط کشی معابر سطح شهر( منطقه یک و دو )

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۵

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
رنگ آمیزی گذرهای عابر پیاده و خط کشی معابر سطح شهر( منطقه یک و دو ) 58.93 9b00645a-4235-4f8d-8f72-03c322eac349.docx