جزییات مناقصه و مزایده

جا به جایی خط انتقال 66 کیلو ولت واقع در مسیر پروژه تقاطع سردار شهید سلیمانی

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۲

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
جا به جایی خط انتقال 66 کیلو ولت واقع در مسیر پروژه تقاطع سردار شهید سلیمانی 58.83 68e95a38-19a5-471b-9b83-a41bfc563ad0.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه