جزییات مناقصه و مزایده

اجرای پیاده رو، جدول بندی و زیرسازی و آسفالت گذر منتهی به بیمارستان شهدای هسته ای بوشهر

مناقصه

2099005701000007

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اچرای پیاده رو، جدولبندی و زیرسازی و آسفالت گذر منتهی به بیمارستان شهدای هسته ای بوشهر 57.29 33980083-e854-4f16-8b50-c946ad188930.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه