جزییات مناقصه و مزایده

اصلاحیه آگهی اجرای اصلاح و روکش آسفالت گذر شرقی بازار ماهی فروشان شهر بوشهر

مناقصه

2099005701000018

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اصلاحیه آگهی اجرای اصلاح و روکش آسفالت گذر شرقی بازار ماهی فروشان شهر بوشهر 54.43 9b941b2c-e27c-4b08-a415-cebe1e788b28.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه