جزییات مناقصه و مزایده

خرید مخازن چهار چرخ 770 لیتری به تعداد 500 عدد

مناقصه

2099005701000036

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید مخازن چهار چرخ 770 لیتری به تعداد 500 عدد 58.90 be88d5ca-8276-4322-89f5-db34ecbe8198.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه