جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری بهره برداری از کارواش پایانه مسافربری برون شهری واقع در میدان آزادی بلوار شهید قره نی به صورت اجاره

مزایده

۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۴

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
واگذاری بهره برداری از کارواش پایانه مسافربری برون شهری واقع در میدان آزادی بلوار شهید قره نی به صورت اجاره 304.50 19a62172-4f71-4853-aa8c-49e5de3f83c4.doc