جزییات مناقصه و مزایده

بهسازی محور کوتی ( گذر فدک و معابر اطراف آن)

مناقصه

2099005701000037

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهسازی محور کوتی ( گذر فدک و معابر اطراف آن) 56.12 7b4b3984-da4b-4d00-95a8-550695f93204.docx