جزییات مناقصه و مزایده

اجرای رنگ آمیزی جداول سطح بوشهر ( منطقه یک و دو )

مناقصه

2099005701000039

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای رنگ آمیزی جداول سطح بوشهر ( منطقه یک و دو ) 56.44 d0a42354-2aef-40d0-9c82-1c1111db075c.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه