جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات در سطح شهر منطقه دو ( غیر متمرکز )

مناقصه

2099005701000042

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تعمیرات در سطح شهر منطقه دو ( غیر متمرکز ) 55.70 89573ec5-5de0-49fd-b8a2-3a239f99f1f9.docx