جزییات مناقصه و مزایده

اجرای زیر سازی و آسفالت گذر شرق امامزاده و فرعی های متصل ( مجاور دیوار نیروی دریای )

مناقصه

2099005701000043

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای زیر سازی و آسفالت گذر شرق امامزاده و فرعی های متصل ( مجاور دیوار نیروی دریای ) 56.48 92235dcd-54ab-4f4e-9719-0af9869230ab.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه