جزییات مناقصه و مزایده

اجرای زیر سازی و آسفالت گذر شرق امامزاده و فرعی های متصل ( مجاور دیوار نیروی دریای )

مناقصه

2099005701000043

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای زیر سازی و آسفالت گذر شرق امامزاده و فرعی های متصل ( مجاور دیوار نیروی دریای ) 56.48 92235dcd-54ab-4f4e-9719-0af9869230ab.docx