جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مزایده اجاره یک قطعه زمین واقع در بلوار شهید قره نی ( پایانه مسافربری برون شهری ) جهت استقرار تاکسی سرویس پایانه مسافربری

مزایده

۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۳

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره یک قطعه زمین واقع در بلوار شهید قره نی ( پایانه مسافربری برون شهری ) جهت استقرار تاکسی سرویس پایانه مسافربری 306.00 0d57ee6a-781c-472d-b62d-cc1e9a3be1e1.doc