جزییات مناقصه و مزایده

اجرای جدول گذاری زیر سازی و آسفالت کوچه ساحل و فرعی اول سمت راست کوچه رنجبر واقع در خیابان نیروگاه

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۵۰

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای جدول گذاری زیر سازی و آسفالت کوچه ساحل و فرعی اول سمت راست کوچه رنجبر واقع در خیابان نیروگاه 56.56 0376db16-5a25-425d-abb9-44512a8206b8.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه