جزییات مناقصه و مزایده

مزایده قطعه زمین واقع در کوی جفره

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۳ تیر ۱۳۹۷ ۱۲:۲۵

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مزایده زمین کوی جفره 43.33 738c3b06-9479-4122-96ef-1d41bc9debd1.docx