جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه تهیه و نصب تابلوهای ، هدایت مسیر تقاطع آزادی بوشهر و..

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۵۶

۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۵۶

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مناقصه تهیه و نصب تابلوهای ، هدایت مسیر تقاطع آزادی بوشهر و.. 66.98 0175821d-7b35-4288-a058-2e95ab31e545.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه