جزییات مناقصه و مزایده

اجرای نماز خانه و سرویس بهداشتی تقاطع غیر همسطح آزادی

مناقصه

2099005701000056

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای نماز خانه و سرویس بهداشتی تقاطع غیر همسطح آزادی 55.61 372f6c09-1188-42bb-a485-d8bbb65cebf5.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه