جزییات مناقصه و مزایده

اجرای نماز خانه و سرویس بهداشتی تقاطع غیر همسطح آزادی

مناقصه

2099005701000056

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای نماز خانه و سرویس بهداشتی تقاطع غیر همسطح آزادی 55.61 372f6c09-1188-42bb-a485-d8bbb65cebf5.docx