جزییات مناقصه و مزایده

تهیه تجهیزات مبلمان شهری به منظور استفاده در پارکهای ساحلی و محله ای

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰60

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تهیه تجهیزات مبلمان شهری به منظور استفاده در پارکهای ساحلی و محله ای 55.82 ae4e21fc-8547-42d3-9036-92a4d02c4215.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه