جزییات مناقصه و مزایده

اصلاح کف سازی حد فاصل پارک باسیدون تا شورای اسلامی

مناقصه

2000005701000008

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اصلاح کف سازی حد فاصل پارک باسیدون تا شورای اسلامی 55.65 19e8ea3a-8395-492b-9384-eae006381d4b.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه