جزییات مناقصه و مزایده

اصلاح کف سازی حد فاصل پارک باسیدون تا شورای اسلامی

مناقصه

2000005701000008

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اصلاح کف سازی حد فاصل پارک باسیدون تا شورای اسلامی 55.65 19e8ea3a-8395-492b-9384-eae006381d4b.docx