جزییات مناقصه و مزایده

اجرای تعمیرات سرویس بهداشتی در سطح شهر بوشهر ( منطقه یک و دو )

مناقصه

2000005701000007

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای تعمیرات سرویس بهداشتی در سطح شهر بوشهر (منطقه یک و دو) 56.06 265d8519-2663-4685-9031-e34aee3bff0b.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه