جزییات مناقصه و مزایده

اجرای تعمیرات سرویس بهداشتی در سطح شهر بوشهر ( منطقه یک و دو )

مناقصه

2000005701000007

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای تعمیرات سرویس بهداشتی در سطح شهر بوشهر (منطقه یک و دو) 56.06 265d8519-2663-4685-9031-e34aee3bff0b.docx