جزییات مناقصه و مزایده

اجرای زیر سازی و آسفالت سطح شهر منطقه یک

مناقصه

2000005701000011-2000005701000012

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای زیر سازی و آسفالت سطح شهر منطقه یک 57.07 f409b75b-8d33-4874-95e7-027a187a37d3.docx