جزییات مناقصه و مزایده

خرید تجهیزات مبلمان شهری و ست ورزشی و بدنسازی به منظور استفاده در پارکهای ساحلی و محله ای

مناقصه

2000005701000019

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید تجهیزات مبلمان شهری و ست ورزشی و بدنسازی به منظور استفاده در پارکهای ساحلی و محله ای 59.13 48a4184b-d84b-4a09-bddf-31caf6a18f2d.docx