جزییات مناقصه و مزایده

اجاره دو باب مغازه تجاری در پایانه مسافربری برون شهری شهر بوشهر واقع در میدان آزادی بلوار شهید قره نی

مزایده

۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۰

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
میدان آزادی بلوار شهید قره نی 307.00 05a24b8c-04ee-4926-9162-e9234244b484.doc