جزییات مناقصه و مزایده

پروژهای عمرانی(اجرای ساختمان شهرداری منطقه دو شهر بوشهر-اجرای جدول گذاری , زیر سازی و آسفالت خیابان ورودی ریشهر تا تقاطع پارسیان-اجرای کانال جاده نیروگاه اتمی از دلیران 21 تا کانال معاینه فنی)

مناقصه

2000005701000047/48/49

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فراخوان پروژهای عمرانی(اجرای ساختمان شهرداری منطقه دو شهر بوشهر-اجرای جدول گذاری , زیر سازی و آسفالت خیابان ورودی ریشهر تا تقاطع پارسیان-اجرای کانال جاده نیروگاه اتمی از دلیران 21 تا کانال معاینه فنی)*WORD* 57.57 107a4890-52e3-47ee-87d4-7340c007569e.docx
فراخوان پروژهای عمرانی(اجرای ساختمان شهرداری منطقه دو شهر بوشهر-اجرای جدول گذاری , زیر سازی و آسفالت خیابان ورودی ریشهر تا تقاطع پارسیان-اجرای کانال جاده نیروگاه اتمی از دلیران 21 تا کانال معاینه فنی)*PDF* 354.63 0dfbca12-320c-4813-97a0-cb0955933933.pdf