جزییات مناقصه و مزایده

پروزه های عمرانی2(احداث زمین چمن مصنوعی پارک خیبر و سه راهی گمرک - اجرای ادامه کانال گذر غرب رایانی تا ورودی خیابان ریشهر - اجرای تعمیرات و بهسازی مقطعی کانیو, کانال سنگ جدول و موزاییک پیاده رو )

مناقصه

2000005701000051/52/53

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
پروژه های عمرانی 2 57.76 256174ed-ebd2-4c32-9c6f-23140ade9ba5.docx