جزییات مناقصه و مزایده

اجرای روکش آسفالت باند غربی سه راه امامزاده تا سه راه سرتل

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰55

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای روکش آسفالت باند غربی سه راه امامزاده تا سه راه سرتل 56.60 543b96df-1463-465f-8f2f-0c1b07f98ba3.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه