جزییات مناقصه و مزایده

اجرای پیاده رو و آسفالت گذر مجاور سپاه در رایانی و سرتل فاز 2,اجرای جدول گذاری , زیر سازی و آسفالت خیابان ورودی ریشهر تا تقاطع پارسیان

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰57/58

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای پیاده رو و آسفالت گذر مجاور سپاه در رایانی و سرتل فاز 2,اجرای جدول گذاری , زیر سازی و آسفالت خیابان ورودی ریشهر تا تقاطع پارسیان 62.07 980ccdca-31d6-4225-a956-90e9e6b64297.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه